”Οικολογική Πολιτιστική Κίνηση Μέσα Μάνης”, και η ”Αρμενόπετρα”

Σε κοινή ανακοίνωση προέβησαν οι δυο σύλλογοι της Μάνης. Αφορά τις εξελίξεις στο θέμα της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην περιοχή του Σαγγιά.

Με δυο λόγια

Η υπόθεση, της προστασίας της Μάνης, από τη λαίλαπα των “αιολικών πάρκων”, βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες, έχουν ξεκινήσει, μια προσπάθεια εξουδετέρωσης οποιουδήποτε εμποδίου, στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη χερσόνησο της Μάνης, και για το σκοπό αυτό επιχειρούν να υπαγορεύσουν αποφάσεις στα αρμόδια κρατικά όργανα.

Αφαίρεση περιοριστικού όρου

Στην παρούσα φάση έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στην αφαίρεση του περιοριστικού όρου. Είχε τεθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ) το 2016! Και είχε υπογραφεί στις 3/2/2017 από την τότε υπουργό Πολιτισμού κ/α Λυδία Κονιόρδου. Σύμφωνα με αυτό τον όρο, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, οι ανεμογεννήτριες δεν πρέπει να είναι ορατές από τους παραδοσιακούς οικισμούς Ειδικής Κρατικής Προστασίας! Τους χαρακτηρισμένους ως νεότερα μνημεία από το
Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή την Αρεόπολη, την Κίττα, την Μίνα και την Βάθεια.

Πρόκειται για την έσχατη γραμμή άμυνας στον αγώνα μας. Για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομίας, για την έστω και ακρωτηριασμένη προστασία του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της Μάνης.

Ιστορικό

Στη βάση αυτού του περιορισμού, δηλαδή της μη ορατότητας των ανεμογεννητριών από Αρεόπολη, Κίττα, Μίνα και Βάθεια δόθηκε το πράσινο φως για την εγκατάσταση των “Α/Π” στη Μάνη. Τόσο από το ΚΣΝΜ το 2016 όσο και από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2018. Το οποίο εξέτασε την προσφυγή 28 συλλόγων και 1.150 Μανιατών που ζητούσουν την ακύρωση των αρχικών υπουργικών αποφάσεων του 2012 για αδειοδότηση.
Στη βάση αυτού του περιορισμού, τροποποιήθηκαν οι αρχικές μελέτες και οι άδειες για την εγκατάσταση των Α/Γ. Εκδόθηκαν έτσι οι σχετικές τροποποιητικές υπουργικές αποφάσεις για την εγκατάσταση των “Α/Π”.
 

Το αποτέλεσμα

Έτσι λοιπόν, ο αρχικός αριθμός των 46 ανεμογεννητριών, κατανέμονταν σε τέσσερα “αιολικά πάρκα”, που είχαν αδειοδοτηθεί το 2012. Δόθηκε το πράσινο φως από το ΣτΕ για τα δύο από αυτά, ενώ για τα άλλα δύο εκκρεμεί η εκδίκαση τους πάλι από το ΣτΕ. Αφού έγιναν οι σχετικές τροποποιήσεις, τελικά εγκαταστάθηκαν 15 Α/Γ οι οποίες έχουν ήδη λάβει και άδεια λειτουργίας από 1/12/20. Δεν είναι ορατές από κεντρικά σημεία των προαναφερόμενων τεσσάρων οικισμών που τυγχάνουν Ειδικής Κρατικής Προστασίας (Αρεόπολη, Κίττα, Μίνα, Βάθεια)! Ωστόσο είναι ορατές από πολλούς άλλους παραδοσιακούς οικισμούς, μνημεία και κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους. Οι οποίοι όμως δεν καλύπτονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και επίσης αλλοιώνουν βάναυσα το μανιάτικο τοπίο.

Στόχος των εταιρειών

Έρχονται λοιπόν τώρα οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και ζητάνε την ακύρωση του όρου της ορατότητας. Ώστε να εγκαταστήσουν και τις άλλες 9 ανεμογεννήτριες, που περικόπηκαν λόγω ορατότητας, και ταυτόχρονα να δρομολογηθούν χωρίς εμπόδια και άλλα “αιολικά πάρκα” για τα οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί άδεια εγκατάστασης.
Για το σκοπό αυτό υπέβαλαν “Αίτηση Θεραπείας” στην υπουργό Πολιτισμού. Ζητάνε την αφαίρεση αυτού του όρου. Η υπουργός Πολιτισμού κ/α Λίνα Μενδώνη έκανε αναπομπή του θέματος στις 14/12/20 στο ΚΣΝΜ. Το οποίο και το έβαλε προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 18/12/20, ωστόσο έγινε δεκτό το αίτημα συλλόγων της Μάνης για αναβολή της συζήτησης! Αναμένεται ο ορισμός νέας ημερομηνίας, όπου το ΚΣΝΜ θα συζητήσει το θέμα με τηλεδιάσκεψη.
 

Θέσεις των συλλόγων

Στην ουσία οι εταιρείες των “αιολικών πάρκων” ζητάνε από το ΚΣΝΜ και την Υπουργό Πολιτισμού να αυτοαναιρεθούν. Θεωρούμε ότι υπάρχει συνέχεια και θεσμική μνήμη στο Ελληνικό Κράτος, αλλά και να γίνει καταστρατήγηση της απόφασης του ΣτΕ. Κάτι τέτοιο αποτελεί απόκλιση από τις βασικές αρχές λειτουργίας της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. Που δεν
μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή. Αυτό που επιχειρείται, είναι να γίνονται λάστιχο το πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και η εφαρμογή των αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων, εν προκειμένω του ΣτΕ! Ώστε κάθε φορά να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις συγκεκριμένων συμφερόντων.
 

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Σημειώνεται, πως και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης έχει με πρόσφατη απόφασή του (4/2/2020) ταχθεί με κατηγορηματικό τρόπο κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη Μάνη.
 

Επίλογος

Με βάση τις δεδομένες συνθήκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, θεωρούμε πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανάπτυξης “Α/Π” στη χερσόνησο της Μάνης. Μια περιοχή στο σύνολο της προστατευόμενη. Ό,τι έγινε μέχρι τώρα κατά παράβαση του προστατευτικού πλαισίου δεν μπορεί να έχει συνέχεια.
Ακόμα και αν παράβλεπε κάποιος την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα της Μάνης και αν δεχόταν, στο πλαίσιο ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για τις “ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”, την εγκατάσταση κάποιων ανεμογεννητριών, ήδη αυτές που έχουν εγκατασταθεί ξεπερνούν κατά πολύ το μερίδιο που θα αντιστοιχούσε στη Μάνη.
Δεν μπορεί αξίες διαχρονικές να ακυρώνονται στο όνομα πρόσκαιρων συμφερόντων και αμφιλεγόμενων οφελών. Αντίθετα τα όποια συμφέροντα και αυτοί που τα εκφράζουν πρέπει να προσαρμόζονται στο πλαίσιο της νομιμότητας αλλά και στις ανάγκες των ανθρώπων του σήμερα αλλά και του αύριο. Επίσης πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν ότι δεν μπορεί να λειτουργούν σαν ιδιοκτήτες-κατακτητές ενός τόπου με τέτοια ιστορία που τους ξεπερνά κατά πολύ!

 

Αφήστε μια απάντηση