Από την ανέκδοτη αλληλογραφία του Εθνικού μας Ήρωος Κώστα Δαβάκη

Μάνη, φθινόπωρο 1940

Μετά την μετάθεσιν του αγαπημένου μου φίλου, κ. Παναγιώτου Γ. Σερεμετάκη, καθηγητού της γυμναστκής, εκ του ημιγυμνασίου Κίττας, και τοποθέτησίν του εις το Γυμνάσιον της Αρεοπόλεως -σήμερα είναι τμηματάρχης σωματικής αγωγής, εις το υπουργείον παιδείας- την διοίκηση της 87ης φάλαγγας της ΕΟΝ αρρένων Κίττας, ως και την διαχείρησην  και λειτουργίαν του ραδιοφώνου, ανέθεσεν εις τον λοχίτην κ. Παναγιώτη Ι. Δρακουλινάκον, (τον υποφαινόμενο), αυτός δε ως φαλαγγάρχης, ανέλαβε την διοίκησιν της υποδιοικήσεως της ΕΟΝ Μάνης.

Αυτά εις την Μάνην το φθινόπωρο του 1940, τότε που ο Εθνικός Στρατός μας, πολεμούσε πάνω στα βουνά της Αλβανίας, τους κοκορόφτερους  του Μουσολίνη και μας χάριζε κάθε μέρα και νέες νίκες.

Ο συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δικ. Δαβάκης

Ο Μανιάτης συνεχιστής της θυσίας του Λεωνίδα, αυτός που κράτησε με τα λεονταρίσια στήθη του, στην ζωή, την Ελλάδα, συνεχίζοντας το ΟΧΙ του Ιωάννη Μεταξά! Ο θρυλικός Ήρως του Αλβανικού Έπους, συνταγματάρχης Κώστας  Δικ. Δαβάκης, δέχτηκε ριπή πολυβόλου, και έπεσε τραυματισμένος θανάσιμα στα στήθια.

Η νοσηλεία του στον ” Ευαγγελισμό”

Μετά τις πρώτες βοήθειες του μετώπου, μεταφέρθηκε στην Αθήνα, και νοσηλευότανε στον Ευαγγελισμό. Όλοι κάναμε τον σταυρόν μας να γίνει καλά. Δόξα το Θεό κάθε ημέρα και καλυτέρευε. Πρωτοχρονιά του 1941 και νοσηλευότανε ακόμη στον Ευαγγελισμό.

Το ευχητήριον τηλεγράφημα

Τότε οι αστράτευτοι νέοι της Μάνης, τα παιδιά της ΕΟΝ, του στείλαμε το κάτωθι ευχητήριον τηλεγράφημα:  Εκ Κίττας αριθ.1 λέξεις 41 ημερομηνία 1/1 ώρα 17 έτος 1941   ” Δαβάκην Συνταγματάρχην Νοσοκομείον Ευαγγελισμός Αθήνας ”  ” Βαθμοφόροι, φαλαγγίται, σκαπανείς 87ης φάλαγγας ΕΟΝ Κίττας και Μάσα Μάνης ευχόμεθα ταχείαν αννάρωσιν δια συνέχειαν ηρωϊκής δράσεώς σας επ’ αγαθώ φιλτάτης Ελλάδος”. Ο Διοικητής της φάλαγγας Παναγιώτης Δρακουλινάκος.

Και την 8ην Ιανουαρίου του 1941 ο Εθνικός Ήρως της Ελλάδος, ο νέος Λεωνίδας και θρυλικός Κώστας Δικ. Δαβάκης, μας έστειλε το κάτωθι επιστολικόν δελτάριον:

ΕΛΛΑΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επιστολικόν Δελτάριον Ατελές

Διεύθυνσις αποστολέως: Συνταγματάρχης Δαβάκης Κ. Νοσοκομείον Ευαγγελισμός

” Πρός την 87ην φάλαγγα ΕΟΝ εις Κίτταν (Αρεοπόλεως)

… Θυσίες,δουλειά, αγώνας, για την Ελλάδα με ένα μοναδικό σκοπό, Την ΝΙΚΗΝ, και γι’ αυτήν τα πάντα. (Ι. Μεταξάς)”.

Και έγραφεν τα εξής λακωνικά και πατριωτικά λόγια: ” Εύχομαι το Ν. Έτος νάναι έτος Νίκης και Ειρήνης, και σ’ όλους εσάς αίσιον και ευτυχές. Με πολλήν αγάπη Κ. Δαβάκης”.

Την ανωτέρω ευχαριστήριον απάντηση,του Εθνικού μας Ήρωος Κώστα Δ. Δαβάκη εδιάβασα εις την συγκέντρωσιν της ΕΟΝ, όπου οι νέοι της Μάνης, την άκουσαν με συγκίνησιν και εν προσοχή.

Ο Φάρος της Λακωνίας δια τον Κωνσταντίνον Δικ. Δαβάκη

Η έγκριτος ημών εφημερίδα ” Ο Φάρος της Λακωνίας”, από τα πρώτα φύλλα της εκδόσεώς του, έριψε την ιδέα διενεργείας εράνου μεταξύ των απανταχού εγκατεστημένων Λακώνων, προς συγκέντρωσιν χρημάτων, δια την κατασκευήν ανδριάντος, του Εθνικού μας Ήρωος Κωνσταντίνου Δικ. Δαβάκη, όστις να στηθή τούτος εις γενέτειράν  του την Κίτταν, πρωτεύουσα της Μεσομάνης.

Είναι εντροπή, εις ημάς τους Λάκωνας, να έχουν ανδριάντα η  Καλλιθέα και η Καστοριά. Ο ανδριάς του Κώστα Δ. Δαβάκη, πρέπει να στηθή εις την Σπάρτην, Γύθειον, Μολάους, και εις την γενέτειράν του την Μάνην. Είναι καιρός.

Επίσης φρόνιμον θα είναι, να συγκεντρωθή όλη η αλληλογραφία του Εθνικού μας Ήρωος, και να εκδοθεί αύτη εις βιβλίον.

Παναγιώτης Δρακουλινάκος

Φάρος της Λακωνίας 2710/1957

Αφήστε μια απάντηση