Περάτωση του δρόμου

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 1961

Βαχό (του ανταπ/τού μας)

Οι κάτοικοι όλων των χωρίων της περιφερείας μας, με προσωπικήν εργασίαν! Και με την ενίσχυσιν της Νομαρχίας Λακωνίας! δια των απαραίτητων πιστώσεων, διήνοιξαν αυτοκινητόδρομο! Από τον συνοικισμόν Σταυρός, (μέσω του οπόίου διέρχονται τα λεωφορεία Μάνης – Αθηνών), μέχρι το χωριό μας Βαχό, μέχρι το χωριό Τσεροβά. Και από εκεί μέχρι το χωριό Νεοχώριον. Ήδη οι Νεοχωρίται, συνεχίζουν την διάνοιξιν του δρόμου προς Καρυούπολιν, όπου διαυτής θα συνδεθούν πάλι με τον εκείθεν δρόμον Αρεοπόλεως – Γυθείου.

Να διέρχονται τα λεωφορεία

Επειδή μέχρι σήμερον, είμεθα απομονωμένοι. Στερούμενοι παντός άλλου μέσου συγκοινωνίας! Παρακαλούμεν τον βουλευτήν μας, κι Υφυπουργόν Εσωτερικών κ. Δημήτριον Δαβάκην, να ενεργήση τα δέοντα. Ώστε τα λεωφορεία της γραμμής Αρεοπόλεως 0 Γυθείου, που διέρχοντο από το Σταυρόν, να περνάνε και από τας έδρας των κοινοτήτων της περιφερείας μας. Δηλαδή από τα χωριά Βαχό, Τσεροβά, Νεοχώριον, Καρυούπολιν, και από εκεί, εξερχόμενα πάλιν, εις τον εθνικόν δρόμον, να συνεχίζουν προς Γύθειον.

Επίσης παρακαλούμεν τον δραστήριον πρόεδρον του 5ουΚΤΕΛ, κ. Δαμιανόν Κουτράκον, να διαθέση τα απαραίτητα λεωφορεία.

Τόσον εις τον κ. Δαβάκην, όσο και στον κ. Κουτράκον θα είμεθα εσαεί ευγνώμονες! Η γραμμή ως έχει σήμερον, από Σταυρόν μέχρι Καρυούπολιν ουδένα εξυπηρετεί, ενώ διερχόμενη μέσω των χωρίων μας, θα εξυπηρετή αμέσως τους κατοίκους τεσσάρων κοινοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση