Να ιδρυθούν προγυμνάσια εις τας κωμοπόλεις της Μάνης, Κίτταν, Πύργον Δυρού, και Οίτυλον

Το Γυμνάσιον Αρεοπόλεως

Η κατάργησις των Ημιγυμνασίων Κίττας, Πύργου και Οιτύλου, η οποία έγινε το έτος 1940, έγινε λόγω μετατροπής των τότε εις Αστικάς Σχολάς. Εις την Μάνη έμεινε μόνο το Γυμνάσιο Αρεοπόλεως. Πέρασαν εικοσι πέντε ολόκληρα χρόνια, από τότε μέχρι και σήμερα, και ακόμη τα ως άνω σχολεία παραμένουν κλειστά. Και ας είχαν την καλυτέραν απόδοση, όπως το Ημιγυμνάσιο της Κίττας, που ήτο το πρώτο της Πελοποννήσου.

Έτσι για όλη την Μάνη το μοναδικό πνευματικό φυτώριό της είναι το Γυμνάσιον! Που λειτουργεί εις την πρωτεύουσάν της, την Αρεόπολιν, και πάντοτε με άριστα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στην καλήν διδαχήν των καθηγητών και εις την επιμέλειαν των μαθητών. Διότι τα τωχά Μανιατόπουλα είναι σεμνά και φιλότιμα.

Η τυφλή μούσα της Κίττας υμνεί το γυμνάσιον Αρεοπόλεως

Το Γυμνάσιον της Αρεοπόλεως, τον Γυμνασιάρχη του, τους καθηγητάς, και την πρόοδον των μαθητών του, εξυμνεί η τυφλή μούσα της Κίττας και του Νικλιάνικου! Διάδοχος του Μιχαλακιάνου αειμνήστου Νικολή Μιτσάκου (Φικάρδου) κ. Νικόλαος Βασιλείου Σαλπέας (Βούρβουλης), Μιχαλακιάνος και αυτός. Ξακουστός στιχοπλόκος,μέσα σε λίγους στίχους, μας λέει την ωφέλιμη εργσία, και προσπάθεια, που γίνεται εις το Γυμνάσιον Αρεοπόλεως.

Αποδεικνύει, ότι μόνο με την αυστηρότητα, την επιμέλεια και την πειθαρχία, οι νέοι μαθαίνουν γράμματα, προδεύουν και γίνονται χρήσιμοι εις τον εαυτόν των κι την κοινωνίαν. Μας ενθυμίζει τους παιδονόμους, και μας λέει ότι σήμερα,περισσότερον από άλλοτε, επιβάλλεται ο διορισμός παιδονόμων! Διότι τα νειάτα, μέχρι να σταδιοδρομήσουν, αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους.

Οι  στοίχοι

Αυτά που είπαμε ανωτέρω με τον πεζό λόγο, ο κ. Σαλπέας τα λέει με τους εξής στοίχους:

Πως μας τον έστειλε ο Θεός στην χώρα μας ετώρα

Γυμνασιάρχην δίκαιον με των γραμμάτων δώρα.

Στο θρυλικόν Γυμνάσιον νέα ζωή να δώση

φράγματα και εμπόδια, όλα να τα σαρώση.

Εφήρμοσε κανονισμό, σωστήν την πειθαρχία

δια να σβήσουν παντελώς, τα πονηρά στοιχεία.

Απαγορεύει αυστηρά και την κυκλοφορία

για να διαβάζουν τα παιδιά στο σπίτι τα βιβλία.

Επίλεκτοι και ικανοί, οι μαθητές να βγαίνουν

χωρίς τα φροντιστήρια εις τις σχολές να μπαίνουν.

Οι κηδεμόνες θεωρούν μεγάλη ευγνωμοσύνην

σ’ αυτόν, που το γυμνάσιον πρότυπο θε να γίνη.

Τράβα τον δρόμο που τραβάς, πρόσεξε μην ξεχάσης

γισ να μην πάθης συμφορά, το βέτο σου να χάσης.

Αν θέλεις για να τιμηθής στην ξακουσμένη Μάνη,

το όνομά σου θα γραφτή μ’ αθάνατο μελάνι.

Έχει στελέχη δυνατά, με μόρφωση μεγάλη,

τα έργα τους ομολογούν Τρικούπικο κεφάλι.

Τέλος ο στιχοπλόκος, εκφράζει την ευγνωμοσύνην των γονέων και κηδεμόνων! Παρακαλεί τον κ. Γυμνασιάρχην, να συνεχίση το ενδιαφέρον του και τας προσπαθείας του, δια την αρτίαν μόρφωσιν και διάπλασιν των Μανιατοπαίδων μαθητών του. Επίσης δια τους καθηγητάς λέει, ότι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια και εργάζοντο με άριστα αποτελέσματα. 

Επίλογος

Εξ’ όλων των ανωτέρω βλέπομεν, ότι εις το Γυμνάσιον Αρεοπόλεως, Γυμνασιάρχης και καθηγητές, εργάζονται υπεράνθρωπα και προσπαθούν να γίνη Πρότυπον.

Επιβάλλεται, όπως ο Εθνικός Κυβερνήτης και υπουργός παιδίας κ. Γεώργιος Παπανδρέου, επανιδρύση τα Προγυμνάσια! Εις τας κωμοπόλεις της Μάνης, Κίτταν, Πύργον και Οίτυλον, δια να μην ερημωυεή ο τόπος. Οι Μανιάται και τα παιδιά των θα ευγνωμονούν πάντοτε, τον στυλοβάτην της παιδείας κ. Γεώργιο Παπανδρέου, δια το ενδιαφέρον του και την στοργήν του προς την εγκαταλελειμμένην Μάνη.

 

Αφήστε μια απάντηση