Ταξίδι Κίττα – Γερολιμένα χλμ.3,5

Δρόμος ελαφρώς κατηφορικός. Φεύγομε από την Κίττα  για τον Γερολιμένα, με το αυτοκίνητό μας. Διατρέχοντες δύο περίπου χιλιόμετρα, φθάνομε στην δυτική άκρη του μικρού χωριού Κάτω Μπουλαργιοί. Σταματούμε και βγαίνομε από το αυτοκίνητο. Ωραία θέα εμπρός μας!

Θέση (νοτίως εμπρός μας)

Σε βάθος εκατό μέτρων απλώνεται ο Γερολιμένας, σαν λευκή λωρίδα σε μια βραχώδη, αλλά ομαλή ακρογιαλιά, η οποία προχωρεί έτσι, δύο περίπου χιλιόμετρα, προς το χωριό Άλικα. Πέραν των Αλίκων, μακριά, δεκατρία χιλιόμετρα από εδώ που στέκομε, βλέπομε την άκρη του Ταινάρου και τον φάρο του. Στη μέση της θάλασσας, υψώνεται ένας βράχος! η Αρμενόπετρα ή Καραβόπετρα. Απόσταση από εμάς οχτώμιση περίπου χιλιόμετρα.

Πέραν της Καραβόπετρας, και του Φάρου του Ταινάρου, το μάτι μας, χάνεται στην Θάλασσα, προς την Αφρική.

Δυτικά

Ο Γερολιμένας έχει δεξιά μας ένα κάθετο βράχο, μάκρους δύο χιλιομέτρων και ύψους εκατόν πενήντα μέτρων.

Ανατολικά

του Γερολιμένα υψώνεται σε απόσταση ενάμισυ χιλιομέτρου το Εξωβούνι, ύψους εξακοσίων εβδομήντα πέντε μέτρων, κάθετο και γυμνό εντελώς. Το τελευταίο βουνό της Εμπρός και του Ταϋγέτου.

Ο Ναός

Αφίνομε το αυτοκίνητό μας στο δρόμο. Μπαίνουμε δεξιά μας μέσα στον ελαιώνα, βαδίζοντας σε ένα ελαφρό κατήφορο, προς ένα ερημοκλήσι που είναι εκεί. Άγιος Γεώργιος νομίζω. Περνούμε το ερημοκλήσι, και κατηφορίζουμε σε ομαλό έδαφος. Σε λίγη απόσταση, ο ελαιώνας σταματά και σε λίγα μέτρα, φθάνομε, σε μια τετράγωνη ανοιχτή γηστέρνα, η σπηλιά σκαλισμένη στο βράχο, μέτρων περίπου δέκα πλάτος εκάστης πλευράς, και δέκα βάθος. Οι τρεις πλευρές της είναι ανέπαφες.

Η Δυτική της πλευρά είναι πεσμένη μέσα στην γηστέρνα, σαν ένας μονοκόματος βράχος. Είναι η πλευρά της γηστέρνας, η προς το λαγκάδι του Γερολιμένα, που αρχίζει από εδώ. Μέσα στη γηστέρνα είναι τρεις ελιές, και ένα μεγάλο κλίμα σκεπάζει το βράχο τούτο της πλευράς του λαγκαδιού.

Αυτός είναι ο ναός της Ιππολαϊδος Αθηνάς

Η απόσταση από το αυτοκίνητο είναι περίπου τριακόσια μέτρα. Με λίγα βήματα, κατεβαίνομε στο λαγκάδι και από την πεσμένη πλευρά μπαίνομε μέσα. Αν το ταξίδι μας αυτό γίνει τον Ιούνιο, θα βρούμε στο κλίμα αυτό ωραία γινομένα σταφύλια. Ερημιά απόλυτη. Κανείς άνθρωπος δεν θα βρεθή να μας εμποδίση. Ο υποφαινόμενος, στην παιδική του ηλικία, έχει πάει μόνος του, αλλά και με άλλα παιδιά αμέτρητες φορές. Ποτέ δεν παρουσιάστηκε άνθρωπος να μας πη λέξη.

Η σπηλιά του Γελάση

Τη γηστέρνα αυτή νομίζω την λέγανε τότε ” Η σπηλιά του Γελάση”. Ο ναός αυτός της Ιππολαϊδος Αθηνάς, είναι το τρίτο σκαλιστό σε βράχο, αρχαίο έργο της Μάνης του Ταινάρου. Είναι ακριβώς όμοιος με την Πόρτα του Άδου, αλλά ο ναός αυτός της Ιππολαϊδος Αθηνάς, έχομε την εντύπωση ότι είναι λίγο μικρότερος.

Όμοιες ονομασίες

Όμοια ονομασία, έχει και άλλη πραγματική σπηλιά,στον Κατάγκουνα του Γερολιμένα, στην αρχή του γκρεμιού, που ανηφορίζουμε για την Νοχιά. Τα άλλα δύο όμοια έργα είναι α) Η πόρτα του Άδου στον Ασώματον του Ταινάρου και β) Ο Λάκος του χωριού Κούνος.

Αποδείξεις

Ότι η γηστέρνα αυτή είναι ό ναός της Ιππολαϊδος Αθηνάς, έχομε τις εξής τέσσερις αποδείξεις.

  1. Το κείμενο του Παυσανία στάδιο 30
  2. Τον χάρτη του κειμένου του Παυσανία 1:500000. Έκαστον χιλιοστό του χάρτου ίσον με πεντακόσια μέτρα.
  3. Χάρτης της Μάνης 1:100000 δια φωτογραφίας, από αεροπλάνον της Γερμανικής στρατιωτικής κατοχής 1942-44, τον ακριβέστερον των μέχρι σήμερον εκδοθέντων. Έκαστον χιλιοστό του χάρτου ίσον με εκατό μέτρα.
  4. Το όνομα του Γερολιμένα: Ιερός Λιμένας.

Δημήτριος Β. Δημητράκος- Μεσικλής

Φάρος της Λακωνίας 22/12/1963

 

 

Αφήστε μια απάντηση