Δημοσιεύομεν κατωτέρω ανέκδοτον έγγραφον, για την συμφιλίωσιν των Λαγεατών, κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Μελέτη του σοφού ερευνητού καθηγητού, του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού κ. Σωκράτους Κουγέα, το οποίον εστάλη εις τον ηγεμόνα της Μάνης.

Αποδεικτικόν

Δια του παρόντος αποδεικτικού, και βεβαιωτικού γράμματος, φανερόν γίνεται σε όλους ημάς, ένπροσθεν στους κάτωθι υπογεγραμμένους, ότι: Με την καλήν των θέλησιν και γνώμην, ομοίως και δια μέσων μας, εστερεώθη η αγάπη της Λάγιας Μπουγιουκλιάνων και Μαυρόκοτζο, και με Πλακοτζιάνων και Ξαρχιάνων. Οι οποίοι όλοι αυτοί ομοίως και Δημητράκοι, εστερεώθη καθαρά αγάπη στο αναμεταξύ τους. Και υπόσχουνται όλες οι αυτοίς γενεαίς, να βαστάξουν στέεεαν την αγάπην τους, μέχρι τέλους. Δίνοντας υπόσχεση εις Θεοδωρόμπεη Γρηγοράκη μπεηζαντέ, Γιωργάκη Γρηγοράκη, Τσιγκούριο Γρηγοράκη, και καπετάν Πέτρου Μαυρομιχάλη.

Όπου να βαστούν την αγάπη τους η άνωθεν αμετάτρεπτον δίνοντας και δύο αμανάτια παιδιά τους, ένα από κάθε συντροφία. Υποσχέτοντος οι άνωθεν γενεαίς, εις τους παρόν ζαπιτάδες, όπου ο μη γένοιτο βρεθή τινάς φιλοτάραχος, και χαλάσει την αγάπη, να είναι το αμανάτι του χαημένο επί ζωής του, και να χρεωστή των ζαπιτάδων τρείς χιλιάδες γρόσια. Μπαίνοντας και δια τον αφανισμόν του κακού, και όλο το Γιαννακιάνικο με τους λοιπούς Λαγιάτες μεσίτες. Και ούτως εδόθη το παρόν γράμμα εις χείρας Θεοδωρόμπεη και λοιπών, ίνα έχη το κύρος και την ισχύν.

Υπογεγραμμένοι ιδιοχείρως τους και υπόσχονται

Λάγια 11 Αυγούστου 1815

Πουγιουκλιάνοι και Μοβροκοτζάνοι

Ειποσχόμαστε

Ξαρχιάνοι και Πλακοτζιάνοι υποσχόμαστε

Γιωργάκης μπεηζαντές δια τον Θεοδορόμπεη και δια λόγου μου μαρτυρώ

Μπέης καπτ. Πέτρος Μαυρομιχάλης μαρτυρώ.   

φωτογραφία από Μάνη Παλιές Φωτογραφίες στο facebook 

Αφήστε μια απάντηση