του Νικόλα Καλαποθαράκου

Η αξία της γης

Αξία της γης καθορίζεται από την βιοκλιματική της θέση στη γη. Η πιο πλούσια βιοποικιλότητα ευρίσκεται στην εύκρατη ζώνη. Σε σημεία όπου η ξηρά γειτνιάζει με την θάλασσα (ανώτερο ύψος-όρη, κατώτερο ύψος-θάλασσα.)

Πλούσια παρουσία μικροκλίματος, αποτέλεσμα μεγάλης ποικιλότητας του εδαφικού ανάγλυφου (πεδιάδες- κοιλάδες  κ.λ.π.)

Στα παραπάνω σημεία αναδεικνύεται ο πλούτος της πανίδας και χλωρίδας, αποτέλεσμα του διαφορετικού μικροκλίματος.

Σύμφωνα με τους παραπάνω παράγοντες η Ελλάδα είναι αναλογικά με την έκταση της η πιο πλούσια χώρα σε ανάγλυφο και βιοποικιλότητα.

Ιστορικά ήταν το πέρασμα της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους από την Αφρική προς τις βόρειες εκτάσεις.

Ασβεστολιθικά εδάφη και όχι γρανίτες! Με την πάροδο των χρόνων οι αποσαθρώσεις του εδάφους  ανάπτυξαν φυτά μεγάλης διατροφικής αξίας για την υψηλότερη κυτταρική ταχύτητα του εγκεφάλου.

Τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της χώρας

Χιλιάδες χρόνια πριν κυριαρχούσαν οι παραποτάμιοι πολιτισμοί. Διότι ήταν εύκολη και προσοδοφόρα η καλλιέργεια της γης λόγω του νερού και οι μετακινήσεις μέσω των ποταμών. Έτσι αναπτύχθηκαν οι γνώσεις της αστρονομίας και των μαθηματικών. Από το 6000 πχ και μετά αναπτύχθηκαν οι παραποτάμιοι πολιτισμοί. Και ήταν οι Μινύες Κρήτες κλπ.

Στην πεδινή εν αρχή Ελλάδα και κατόπιν στις κλειστές ημιορεινές περιοχές δημιουργήθησαν οι ντόπιες γεωργικές οικονομίες. Οι πολιτισμοί με τις πόλεις –κράτη που ανάδειξαν μεγάλη ποικιλομορφία πολιτισμών.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η πλούσια σε λέξεις Ελληνική γλώσσα. Καθώς λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητας έπρεπε να ονομάσεις φυτά εποχές ήχους και γεωργικές πρακτικές. Σε απόλυτη αρμονία φωνηέντων συμφώνων και ήχων και ρυθμών.  Η γλώσσα μιμείται την φύση. Ζεστές χώρες με ανοικτό το στόμα χρησιμοποιούν φωνήεντα (κραυγές) ενώ οι ψυχρές περισσότερο χρησιμοποιούν τα σύμφωνα.

Η διαμόρφωση του σχήματος της Ελλάδας λειτουργεί ως ακίδα του βορρά και του νότου. Και στα ασβεστολιθικά εδάφη, τα οποία φθείρονται από το νερό της βροχής, δημιουργούνται υπόγειοι ποταμοί. Με αποτέλεσμα τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται να επηρεάζουν τον ανθρώπινο  εγκέφαλο και όχι μόνο.

 

Οι παραπάνω παράγοντες στο σύνολό τους καθορίζουν την αξία της Ελληνικής γης.

Οι τέσσερις εποχές του εύκρατου κλίματος με το πλούσιο ανάγλυφο έφεραν τον άνθρωπο να σκέπτεται πολυμορφικά. Λόγω της διαφορετικότητας των εποχών έπρεπε να επιλέξει τα προϊόντα που θα καλλιεργήσει κάθε εποχή ώστε να εξασφαλίσει την διατροφή του στον μέλλοντα χρόνο. Κατά συνέπεια διαμορφώθηκε σε πολυμορφικό καλλιεργητή , δημιουργό και πολυτεχνίτη. Άρα υψηλό επίπεδο νόησης.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε παγκόσμια ζήτηση μορφωμένοι και ευκατάστατοι πολίτες αναζητούν κομμάτι γης στην Ελληνική επικράτεια. Για την όσο περισσότερη διαμονή τους στη χώρα μας και δη να χαρακτηρισθούν Έλληνες πολίτες.

Η  υλική και άυλη αξία της χώρας,  η  ιστορία ο πολιτισμός το κλίμα και τα προϊόντα,  θα χαρακτηρίζουν στο μέλλον  την Ελλάδα σαν σύνολο.

Κτηματολόγιο- χρήσεις γης

Γνωρίζοντας όλα τα προαναφερόμενα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άμεσος στόχος όλων των εμπλεκομένων είναι  καθορισμός της Ελλαδικής γης.  Βασικός παράγοντας είναι το κτηματολόγιο και ο καθορισμός χρήσης γης.

Έτσι θα καθοριστεί η ιδιοκτησία σε πρώτο επίπεδο, θα καθοριστεί η χρήση γης σε α) αστική γη (πόλεις, οικισμοί κλπ.) β) η καλλιεργήσιμη γη γ) οι βοσκότοποι δ) το δάσος. Ιδιοκτήτες γης είναι α) το δημόσιο β) η τοπική κοινότητα γ) ο ιδιοκτήτης( ατομική ιδιοκτησία).

Α) Η πρώτη προσπάθεια σύνταξης νόμων για την νομιμοποίηση του κτηματολογίου και της χρήσης γης- είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη χωρίς κτηματολόγιο- έγινε επί κυβέρνησης Σύριζα-ΑΝΕΛ-Οικολόγων,  με υπουργούς τον Γιάννη Τσιρώνη και Γιώργο Δημαρά.

Β) Δεν μελετήθηκε επαρκώς και δεν εφαρμόσθηκε ακόμη  χωροταξικός σχεδιασμός των τομέων παραγωγής,  ζωής και δραστηριοτήτων της χώρας.

Κατορθώθηκε όμως να περαστούν βασικοί νόμοι όπως καθορισμοί χρήσεις γης, επέκταση της Natura στις θαλάσσιες περιοχές, π.χ. Κυπαρισσιακός και Κορινθιακός.

Η απόφαση για ενεργειακούς συνεταιρισμούς ιδιωτών η αυτοδιοίκησης, σε τοπική παραγωγή κατανάλωση και οφέλη.

Καθορισμός στην πολεοδομία του ύψους των κτιρίων και ποσοστού πράσινου και νόμο ανταλλαγής των διατηρητέων.

Και τη μεγάλη στρατηγική σκέψη για γκρέμισμα παλαιών πολυκατοικιών και δημιουργία πράσινου.

Απόφαση περί βοσκήσιμης έκτασης μέσα στο δάσος και  χωροταξικός σχεδιασμός  ιχθυοκαλλιεργειών με νόμο για χρήση έκτασης γης και θάλασσας.

Πρόταση για καθορισμό ορίων και επέκτασης σχεδίων πόλεων και οικισμών με νέο σχοοαπ σε κάθε κατοικημένη περιοχή.

Με όλα τα παραπάνω θα σταματούσε η αυθαιρεσία των επιτηδείων.

Μάνη και χρήσεις γης

Των περιβόητων δασικών χαρτών

Με την έννοια δασικοί χάρτες, γίνεται προσπάθεια να καθοριστούν όλες οι χρήσεις γης σε τέσσερις τομείς.

Α) Αστικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει κατοικίες βιομηχανίες γήπεδα άθλησης και ψυχαγωγίας κήπους και εν γένει πράσινο. Σ αυτό συμπεριλαμβάνεται και η επέκταση των σχεδίων πόλεων όπως και η οργανωμένη εξοχική κατοικία ανά την Ελλάδα.

Β) Γεωργική γη είναι η γη που καλλιεργείται από διάφορες καλλιέργειες.

Γ) Βοσκήσιμη γη , γη για την βόσκηση των ζώων

Δ) Δασική γη: Τι είναι δάσος! Και η χρήση του αλλά και η χρησιμότητά του για όλα τα όντα γενικά. Υπάρχει παρεξηγημένη άποψη πως δάσος είναι τα μη οπωροφόρα δέντρα, ψηλά, με κορμό αρκετών μέτρων που χρησιμοποιούνται για ξυλεία, που ζει η άγρια ζωή.

Κατά την αντίληψή μου η αξία ενός δάσους καθορίζεται από την πιο πλούσια πανίδα και χλωρίδα και όχι από το μέγεθος των δέντρων.

Κατόπιν όλων των παραπάνω., πιστεύω ότι το ζητούμενο είναι η πιστή εφαρμογή των νόμων, οι οποίοι θα προστατεύουν το περιβάλλον, καθορίζοντας την αστική γη και οργανωμένη επέκταση σχεδίου πόλων και οικισμών, καθώς επίσης και νόμους  για την οργανωμένη εξοχική κατοικία.

 

 

Αφήστε μια απάντηση