Δήμαρχε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

Δανείζομαι το βίντεο της προεκλογικής ομιλίας του Δήμαρχου Πέτρου Ανδρεάκου για να σας θυμίσω αγαπητοί ψηφοφόροι του πόσο σας δούλευε! πόσο σας κορόιδευε! ενώ εκείνος και το συνάφι του απολαμβάνουν τα ωφέλη, εσείς άθελά σας ακολουθείται και ψηφίζετε την διαφθορά και την διαπλοκή!

 

Η εμπειρία της πολυχρονεμένης Δημαρχίας

Διαβάζω κατά καιρούς σε διάφορες ιστοσελίδες, δημοσιεύματα, για πολυχρονεμένους Δήμαρχους σε διάφορους δήμους της χώρας! Για τον Δήμο Τρικάλων ας πούμε, για τον δήμο Περιστερίου, ή τον δήμο της Πάτρας και διάφορους άλλους ανά την επικράτεια! Δήμαρχοι υπόδειγμα κατά τα δημοσιεύματα. Μα θα μου πεις δεν κάνουν λάθη; Σίγουρα κάνουν και αρκετά πιστεύω, γιατί απλά είναι άνθρωποι! Μήπως φροντίζουν να τα διορθώνουν; Η να μην τα ξανακάνουν; Πάντως στον κόσμο βγαίνουν τα θετικά τους, και γι’ αυτό το λόγο ξαναψηφίζονται!

Σίγουρο είναι ότι όταν ένας δήμαρχος αποκτά την πολυχρονεμένη δημαρχία, γίνεται καλός παίκτης στο γήπεδο της δημοτικής αναμέτρησης! Η θα είναι ηθικός και θα προσπαθεί η αντιπολίτευση να τον σπιλώσει, η θα είναι ανήθικος και η αντιπολίτευση θα προσπαθεί να τον ξεμπροστιάσει! Σε κάθε περίπτωση οι πολιτικοί του προϊστάμενοι, κινούνται σύμφωνα με την συμπεριφορά του Δήμαρχου. Για να μην αντιμετωπίζουν διαταραχές στην ηρεμία τους, να απολαμβάνουν της φιλοξενίας και των μεζεδακίων, όποια και αν είναι αυτά.

Στο γήπεδο της διαφθοράς

Στο γήπεδο της διαφθοράς σίγουρα καλός παίχτης ο πολυχρονεμένος Δήμαρχος! Γνωρίζει που πονάει η δημόσια διοίκηση, που αμελεί η δημόσια διοίκηση, που καθυστερεί, που κάνει τα στραβά μάτια, αλλά και που κάνει ότι χρειάζεται, για να δώσει ” δρόμο” στον πολυχρονεμένο Δήμαρχο να ολοκληρώσει τα σχέδιά του.

Για όλα τα παραπάνω βέβαια, έχουμε και τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία, έτσι για τον φόβο των Ιουδαίων, που λέει και ο σοφός λαός. Εδώ λοιπόν αγαπητοί μου αναγνώστες, στο δήμο Ανατολικής Μάνης, συμβαίνουν τόσα γεγονότα! που μόνο ένας πολυχρονεμένος Δήμαρχος, έχει την εμπειρία, την όρεξη, και ξέρει το τι μέλλει γενέσθαι από την κεντρική εξουσία, για να τα διεξάγει στον πολιτικό στίβο!

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης στο γήπεδο της διαφθοράς

Πολλά και διάφορα γεγονότα έχουν διαδραματιστεί στο Δήμο Ανατολικής Μάνης! Γεγονότα, που οι πολίτες αγνοούν, καθώς δεν υπάρχει ολική ενημέρωση από τον Δήμο, καθώς και πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι δεν τα μαθαίνουν ή δεν θέλουν να ασχοληθούν με την διαφθορά στον Δήμο Ανατολικής Μάνης! Ερευνώντας τα τεκταινόμενα στο δήμο Ανατολικής Μάνης ανακαλύπτουμε, πως ο κύριος Δήμαρχος Πέτρος Ανδρεάκος, είναι γνώστης της πολυχρονεμένης Δημαρχίας. Γνώστης του παιχνιδιού της διαφθοράς στο γήπεδο της διαφθοράς! Μαζί του καλοί παίχτες και οι σύμβουλοι της παράταξής του, του συνδυασμού ”Μ.Π.Ρ.Ο.Σ.Τ.Α.”! Ξεφτέρια στο σύνολό τους! όπου διαπλοκή και διαφθορά τους βρίσκεις μέσα! Άξια λοιπόν η πολυχρονεμένη Δημαρχία του επί εικοσιένα χρόνια εκλεγόμενου Δήμαρχου!

Το ασυμβίβαστο Δημοτικής Συμβούλου

Μαθαίνουμε λοιπόν ότι Δημοτική Σύμβουλος (όμορφο κορίτσι να λέμε και την αλήθεια), προεκλογικά και κατά τον χρόνο κατάθεσης του συνδυασμού Μ.Π.Ρ.Ο.Σ.Τ.Α. στο Πρωτοδικείο Γυθείου, χρώσταγε το κορίτσι στον Δήμο περίπου στα χίλια ευρώ και κάτι ψηλά! Γίνονται οι εκλογές, εκλέγεται το ομορφοκόριτσο και αναλαμβάνει δράση στο Δήμο για το καλό του τόπου. Ενώ συνεχίζει να χρωστάει αυτά τα ολίγα χίλια και κάτι ψηλά στο Δήμο!

Είμαι σίγουρος ότι ο αρχηγός του συνδυασμού Μ.Π.Ρ.Ο.Σ.Τ.Α. Πέτρος Ανδρεάκος το γνώριζε αυτό! Αλλά καλός γνώστης του παιχνιδιού με την κεντρική εξουσία, απέκρυψε το γεγονός αυτό. Και αντί να την στείλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και να εκπέσει της θέσεως της Δημοτικής Συμβούλου, την προβιβάζει και την κάνει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ! Τα λέω καλά κύριε Δήμαρχε της Οθωμανικής Γης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

Αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση η νομοθεσία την ονομάζει ” Ασυμβίβαστο”. Που σημαίνει ότι για να κατεβείς ως υποψήφιος Δήμαρχος η Δημοτικός Σύμβουλος στις εκλογές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ούτε ένα ευρώ! Πάμε να δούμε και τον νόμο τι ακριβώς λέει!

Ο Νόμο 3852/2010 αναφέρει στο άρθρο 15:

Άρθρο 15
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβου-
λοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκ-
πρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, α-
πό οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήμου, των νομι-
κών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου, καθώς και
της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσής
του (Δ.Ε.Υ.Α.) και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρή-
σεών του.
2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων
της προηγούμενης παραγράφου εκλεγεί δήμαρχος, δη-
μοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοι-
νότητας ή εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, οφείλει
να εξοφλήσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατά-
στασης των νέων δημοτικών αρχών.

Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα 

3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες
του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την
εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους
μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη ορι-
στική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή
σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου
εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση
των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην α-
νωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονι-
σμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δή-
μος, με απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμ-
βιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υπο-
βληθεί σχετική ένσταση από τα πρόσωπα που αναφέρο-
νται στο άρθρο 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το α-
συμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 50 του παρόντος.
4. Στις οφειλές των προηγούμενων παραγράφων εμπί-
πτουν και αυτές που βεβαιώνονται υπέρ των δήμων και
κοινοτήτων, που συνενώνονται με το άρθρο 1 του παρό-
ντος ή των νομικών τους προσώπων της παραγράφου 1.

Κύριε Δήμαρχε! κύριε Πέτρο Ανδρεάκο γιατί κρύβετε την αλήθεια από τους Δημότες; κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι πάτε Μ.Π.Ρ.Ο.Σ.Τ.Α. εσείς με την διαφθορά που σας διέπει, αλλά πάτε κατά διαόλου το Δήμο Ανατολικής Μάνης!

Τα λέω καλά κύριε Δήμαρχε; και από όσο γνωρίζω έχει επέμβει και ο κ. Εισαγγελέας Γυθείου με προκαταρκτική εξέταση; Αλήθεια είναι κύριε Δήμαρχε της Οθωμανικής Γης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τώρα και της διαπλοκής; για να δω πόσα αξιώματα ακόμα θα σας προσάψω μέχρι τις εκλογές! Ποιος θα πληρώσει τα μαρκαλιάτικα κύριε Δήμαρχε; Μήπως γνωρίζεται ότι η συγκεκριμένη κυρία ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΩΣΑΤΕ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ, υπογράφει αποφάσεις που θα κριθούν στο μέλλον άκυρες αφού η υπογραφή της είναι άκυρη από πριν τις εκλογές ακόμα;

Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του συνδυασμού Μ.Π.Ρ.Ο.Σ.Τ.Α. θα παραιτηθείτε τώρα που είναι νωρίς; η θα περιμένετε να βγάλω και άλλα άπλυτα στη φόρα και δεν θα ξέρετε που να κρυφτείτε;

Θέτω υπ’ όψιν σας ότι το αρχείο μου βρίσκεται σε καλά χέρια! και είναι ενημερωμένοι αυτοί που χρειάζεται να είναι, για την ασφάλειά μου και της οικογενείας μου! Το καράβι Μ.Π.Ρ.Ο.Σ.Τ.Α. μπατάρει κύριοι! πηδήξτε να σωθείται!

Ολόκληρος ο νόμος 3852/2010

document

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση