ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7/21 ΣΤΙΣ 11 πμ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, και τις 11 πμ εκδικάζεται στο Πρωτοδικείο Γυθείου το αίτημα Συλλόγων και Πολιτών της Μάνης. Ένα αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής διακοπής εργασιών επέκτασης αιολικών πάρκων,  ενόψει εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων. Η επέκταση των πάρκων αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία  9 ακόμα ανεμογεννητριών στις ήδη υπάρχουσες 15! Αυτές θα είναι ορατές από την Αρεόπολη, το Λιμένι, το Οίτυλο, την Κοίτα, τον Πύργο Διρού και τα περισσότερα χωριά της Δυτικής πλευράς της χερσονήσου της Μάνης.
 
Ήδη με την εγκατάσταση των 15 πρώτων ανεμογεννητριών έχει συντελεστεί ένα όργιο παρανομίας. Καθώς παραβιάστηκε όλο το προστατευτικό πλαίσιο. Τόσο για το πολιτιστικό περιβάλλον, τις αρχαιότητες και τα μνημεία που είναι διάσπαρτα στην οροσειρά της Μάνης. Όσο και  το φυσικό περιβάλλον, όπως προστασία των πτηνών αλλά και του “δασικού” χαρακτήρα της περιοχής.
 
Ενώ ακόμα παραβιάστηκε και το ίδιο το πλαίσιο αδειοδότησης που εκδόθηκε από τα υπουργεία “Πολιτισμού” και “Περιβάλλοντος”. Το οποίο μάλιστα είχαν επικαλεστεί οι ενδιαφερόμενες εταιρείες για να εξασφαλίσουν το πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά και για να αιτηθούν από το υπουργείο “Πολιτισμού” την άρση του περιορισμού που είχε τεθεί το 2017 περί ”μη ορατότητας των ανεμογεννητριών από τον προστατευόμενους οικισμούς της Μάνης.”
 

Ανάμεσα στα άλλα στο αίτημα προς το Πρωτοδικείο Γυθείου αναφέρεται:

αλλοίωση και προσβολή του περιβάλλοντος

Η τοποθέτηση των εννέα (9) Α/Γ με τα συνοδευτικά έργα τους (ορατών ως κείμενων όλων τους στην κορυφογραμμή του «Σαγγιά»), θα επιφέρει περαιτέρω αλλοίωση και βάναυση προσβολή του περιβάλλοντος. Τόσο στις καθ’ εαυτές θέσεις των εργασιών, ήτοι στις θέσεις «Μακρυλάκκωμα» «Μπαστούνες» και «Προφήτης Ηλίας», όπου διαβιούν σπάνια είδη πτηνών. Όσο και σε πλήθος προστατευόμενων – αλλά απειλούμενων – οχυρώσεων και ξερολιθικών μνημείων που υπάρχουν στην περιοχή. Χωρίς να εξαιρούνται οι προαναφερόμενοι Μανιάτικοι παραδοσιακοί οικισμοί. Με τα μνημεία, τη θέαση τους και το τοπίο τους. Που κείνται εγγύς του έργου και σε αποστάσεις ελαχίστων χιλιομέτρων από αυτό.

Η τέχνη της ξερολιθιάς

Επειδή η τέχνη της ξερολιθιάς, που σε μεγάλη έκταση και από αρχαιοτάτων χρόνων εξασκείται και ακόμη σώζεται στην επίδικη περιοχή. Μέσω των άνω κτισμάτων, προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Γεγονός που επιτείνει την κατεπείγουσα ανάγκη αποτροπής της περαιτέρω καταστροφής της.

προσβολή της προσωπικότητας των αιτούντων

Επειδή επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος προσβολής της προσωπικότητας ημών των αιτούντων. Αφού θα παρεμποδιζόμαστε να χρησιμοποιούμε, να επισκεπτόμαστε, να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε ακώλυτα και χωρίς κίνδυνο τα άνω πολιτιστικά μνημεία και το περιβάλλον τους στις επίδικες θέσεις του τόπου εργασιών. Όπως επίσης και το μοναδικό τοπίο και την σπάνια πανίδα της Μάνης. Ενώ για το μέγεθος και το είδος της βλάβης που έχει ήδη συντελεστεί, καθίσταται πρόδηλο κατά την κοινή πείρα και λογική ότι δεν μπορεί εύκολα να αποκατασταθεί.

Επείγεται η λήψη μέτρων

Επειδή πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την προστασία της προσωπικότητας μας. Τουλάχιστον μέχρι του χρόνου συζητήσεως και εκδόσεως αποφάσεως, της (προς άσκηση) αγωγής προστασίας της προσωπικότητας μας σε βάρος των καθ’ ων ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου. Ενώ υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή να παγιωθούν παράνομες και μη αναστρέψιμες καταστάσεις σε βάρος μας.

διαπιστωμένες κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις

Επειδή για τις ανωτέρω διαπιστωμένες κατ’ εξακολούθηση σοβαρότατες παραβάσεις. Που μετά βεβαιότητας κινδυνεύουν να επαναληφθούν κατά τα παραπάνω αναφερόμενα. Ακόμη και η αδειοδοτούσα τις καθ’ ων διοίκηση, μέσω των αρμοδίων υπουργείων, έχει προβλέψει τη διακοπή των εργασιών τους και την ανάκληση των αδειοδοτήσεων τους, σε περίπτωση παραβάσεων όπως εν προκειμένω.
 
Επειδή η αίτησή μας είναι βάσιμη και παραδεκτή.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ
 
Να γίνει δεκτή η αίτησή μας.
 
Να υποχρεωθούν οι δύο πρώτες των καθ’ ων, ακόμη και δυνάμει προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου Σας, να διακόψουν προσωρινά και να μην επαναλάβουν στο μέλλον τις πάσης φύσεως εργασίες του περιγραφόμενου στο ιστορικό της παρούσης τεχνικού έργου (διάνοιξη και επέκταση εσωτερικής οδοποιίας και γηπέδων. Καθώς και τοποθέτηση των εννέα νέων Α/Γ τους) στο έδαφος, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ειδικότερα στις προαναφερόμενες θέσεις ««Μακρυλάκκωμα» (Α/Γ 6, 7, 8 και 9) «Μπαστούνες» (Α/Γ 12) και «Προφήτης Ηλίας» (Α/Γ 8, 9, 10 και 11) στο όρος «Σαγγιάς».
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφήστε μια απάντηση