Σημείωμα του συντάκτη

Δημοσιεύσαμε σε προηγούμενο άρθρο μας με τίτλο ‘΄Προστατέψτε το Δάσος της Βασιλικής! Άνοιξε η όρεξη στους εργολάβους αιολικάδες!” (διαβάστε εδώ) στις 22 Αυγούστου 2021! Πέντε ημέρες αργότερα έρχεται η κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλλου Πρόεδρος του Αρείου Πάγου επίτ να επιβεβαιώσει με άρθρο της  τις υποψίες μας! Μπορείτε να διαβάσετε (εδώ) όλο το άρθρο της κ. Θάνου.

σύνδεση των πυρκαγιών με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών 

Μέσα στη θλίψη για την τεράστια καταστροφή του δασικού πλούτου της χώρας μας και της περιουσίας των κατοίκων και μέσα στην οργή και την αγανάκτηση για την ανεπαρκή αντιμετώπιση των πυρκαγιών από τον κρατικό μηχανισμό, εκφράζονται έντονες υπόνοιες το τελευταίο διάστημα για τη σύνδεση των πυρκαγιών με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και γίνεται λόγος για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, με απόφασή του, το έτος 2012, έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση αιολικών πάρκων και στις αναδασωτέες εκτάσεις.

Ορισμένοι προσπάθησαν να υποστηρίξουν την ορθότητα της απόφασης αυτής (πλην όμως ελάχιστους έπεισαν), ισχυριζόμενοι ότι το Σύνταγμα, ως προς το ζήτημα της προστασίας των δασών, περιέχει αντίφαση (!), η οποία λύθηκε με την εν λόγω απόφαση ή ότι η απόφαση έφερε ισορροπία! Ας δούμε, λοιπόν, πώς έχει πράγματι το ζήτημα. 

Το Σύνταγμα περιέχει δύο άρθρα,………. σχετικά με την προστασία των δασών.

 Το Σύνταγμα περιέχει δύο άρθρα, σε διαφορετικό κεφάλαιο το καθένα, σχετικά με την προστασία των δασών. Το άρθρο 24 ορίζει ότι απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών, αναγνωρίζει, όμως, ότι μπορεί να επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, άλλη χρήση, εάν αυτό επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Αντίθετα, το άρθ. 117 παρ. 3 ορίζει ρητά ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό.

Από το γράμμα των δύο διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ τους, αλλά, αντίθετα, ο συντακτικός νομοθέτης θέλησε κατά τρόπο ρητό και εμφατικό να προβλέψει αυξημένη προστασία στην ειδική περίπτωση που το δάσος καταστρέφεται από πυρκαγιά και για την οποία αποκλείεται οποιαδήποτε εξαίρεση για άλλη χρήση. Προφανώς, για να υπάρχει «αντικίνητρο» για όποιον καταστρέφει το δάσος προς οικονομική εκμετάλλευση.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας……. κατά πλειοψηφία

Εντούτοις, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με προεδρεύοντα τον αντιπρόεδρο Κ. Μενουδάκο και με εισηγήτρια την τότε σύμβουλο Αικ. Σακελλαροπούλου, αποφάνθηκε, κατά πλειοψηφία, με την υπ’ αρ. 2499/2012 απόφαση, ότι το αρθ. 117 παρ. 3 χρήζει ερμηνείας, σύμφωνα με την οποία και σε συνδυασμό με το αρθ. 24, μπορεί να επιτρέπεται μεταβολή του δάσοyς και στις καταστραφείσες από πυρκαγιά και κηρυχθείσες αναδασωτέες δασικές εκτάσεις για εγκατάσταση αιολικών σταθμών, ότι είναι συνταγματικός ο Ν. 1822/1988, αρθ. 13 παρ. 1 και ο Ν. 3468/2006, αρθ. 24 παρ. 1 και, απορρίπτοντας την αίτηση ακύρωσης του Δήμου Θηβαίων, έκρινε ως νόμιμη την προσβαλλόμενη απόφαση του γεν. γραμματέα της Περιφέρειας, για εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού, με 12 ανεμογεννήτριες, στο όρος Ελικώνα της Βοιωτίας, εντός αναδασωτέας δασικής έκτασης, που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά.

Ισχυρή μειοψηφία

Πρέπει να επισημανθεί ότι στην εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας υπάρχει πολύ ισχυρή μειοψηφία, σύμφωνα με την οποία, η διάταξη του αρθ, 117 παρ. 3 δεν είναι δεκτική ερμηνείας, λόγω της αδιάστικτης γραμματικής διατύπωσης αυτής και περιέχει ρητή και απόλυτη απαγόρευση μεταβολής του δάσους, χωρίς ουδεμία εξαίρεση για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

έκρινε ως συνταγματικό το χωροταξικό σχέδιο

Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι αμέσως σαν συνέχεια, το ΣτΕ, με την υπ’ αρ. 1421/2013 απόφασή του (Ε’ Τμήμα) με την ίδια εισηγήτρια και με τον ίδιο αντιπρόεδρο, επικαλούμενο την αιτιολογία της ως άνω προηγηθείσας απόφασης της πλειοψηφίας της Ολομέλειας, έκρινε ως συνταγματικό το χωροταξικό σχέδιο που προβλέπει τη δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών αιολικής ενέργειας και στις αναδασωτέες εκτάσεις (καθώς και στα μικρά νησιά).

Δικαιολογημένα, επομένως, υποστηρίζεται ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ «άνοιξαν την πόρτα» για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις καμένες και αναδασωτέες εκτάσεις. Αφού αυτό κρίθηκε νόμιμο, παρά τη ρητή και απόλυτη περί τούτου απαγόρευση του αρθ. 117 παρ. 3 του Συντάγματος. Εξάλλου, εύλογα τίθεται το ερώτημα! γΓιατί εκείνοι που θεωρούν ότι το εν λόγω άρθρο χρήζει ερμηνείας, δεν πρότειναν την τροποποίησή του κατά την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος του 2019.

Πιο εύκολα στα καμένα

Οι έντονες υποψίες που συνδέουν τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, κυρίως στην Εύβοια και στην Αττική, με τις ανεμογεννήτριες δύσκολα μπορεί να αποδειχθούν, αφού η έρευνα που γίνεται από τις Αρχές, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχει καταλήξει μόνο σε εμπρηστές-φυσικούς αυτουργούς και όχι σε τυχόν ηθικούς αυτουργούς, που κρύβονται πίσω από αυτούς.

Στις καμένες και απογυμνωμένες εκτάσεις

Σε κάθε περίπτωση, ο ισχυρισμός από κυβερνητικούς και άλλους παράγοντες ότι η πυρκαγιά δεν διευκολύνει σε κάτι την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, αφού ούτως ή άλλως επιτρέπεται η εγκατάστασή τους (και) στις καμένες και αναδασωτέες εκτάσεις (μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ), δεν έπεισε κανέναν, δεδομένου ότι, με βάση την κοινή λογική, είναι κατανοητό ότι η εγκατάστασή τους πραγματοποιείται πολύ πιο εύκολα και με πολύ μικρότερο κόστος στις καμένες και απογυμνωμένες εκτάσεις από ό,τι σε ένα πυκνό δάσος.

Ο καταιγισμός της έγκρισης αδειών εγκατάστασης αιολικών ανά την επικράτεια, κατά το 2021, σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία της εκδήλωσης της αντίθεσης των κατοίκων και της επέλευσης των πυρκαγιών, καθώς και της τεράστιας έκτασης  καμμένης γης), έχουν δημιουργήσει στους κατοίκους την πεποίθηση ότι κάτι κρύβεται.

Στην κορυφογραμμή του Νοτίου Ταϋγέτου

Ας παρατηρήσουμε την κορυφογραφή του Νοτίου Ταϋγέτου, και κατ’ επέκταση το Δάσος της Βασιλικής! Θα δούμε ότι κατά τα έτη 2020 και 2021, κάηκε όλη η κορυφογραμμή! Μένει το Δάσος της Βασιλικής για να ολοκληρωθεί η καταστροφή του Νοτίου Ταϋγέτου! Και να είναι ”έτοιμη στο πιάτο” στις ορέξεις των αιολικάδων! Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στέκεται ” αναίσθητη” μπρος στις φωνές των πολιτών σε όλη την Ελλάδα! Σύντομα δε θα κληθούμε να γίνουμε μάρτυρες της ” σταχτοποίησης” του μοναδικού δάσους που υπάρχει στον Νότιο Ταϋγετο! 

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους, τα επιδόματα, οι προκαταβολές, και τα κάθε είδους τερτίπια, είναι για τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης! Μπροστά στον πόνο τους για την καταστροφή της περιουσίας τους, τα μέτρα αυτά λειτουργούν ως DEPON για όλα αυτά που θα έρθουν!

Θα αποδοθούν ευθύνες η θα θρηνήσουμε και άλλα θύματα;

Συμβάλλοντας ως δημοσιογραφική ομάδα με έδρα την Μάνη! Στη διερεύνηση των αιτίων και υπαιτίων της καταστροφικής πυρκαγιάς το 2021 στην Μάνη! Θέλουμε να τονίσουμε προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε αρμόδιο! Η ΜΑΝΗ ΚΑΗΚΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ! Θα παρακολουθούμε και θα δημοσιεύουμε συνέχεια κάθε τι που έχει σχέση με την καταστροφή της Μανιάτικης γης! Καλούμε σε συστράτευση όλους τους φορείς της Ανατολικής και Δυτικής Μάνης! Με στόχο την προστασία του μοναδικού πνεύμονα στον Νότιο Ταϋγετο! Και στις επόμενες εκλογές να γίνουμε όλοι τιμωροί των υπαιτίων της καταστροφής της Μάνης με την ψήφο μας!

 

Αφήστε μια απάντηση