Πόρισμα καταπέλτης…… Πονοκέφαλος για την Δημοτική Αρχή

Πόρισμα καταπέλτης φαίνεται να έχει εκδοθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον Ιούλιο του 2020 για την Δημοτική Αρχή του δήμου Ανατολικής Μάνης! Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εν λόγω πόρισμα, εξετάζεται: Α) Η νομιμότητα εκτέλεσης έργου επέκτασης πεζοδρομίων επί της Τζανή Τζανετάκη στο Γύθειο  και Β) H νομιμότητα κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με καθίσματα και άλλες κατασκευές στη Δημοτική Ενότητα Γυθείου. 

Ελεγχόμενες υπηρεσίες από το αρμόδιο όργανο φαίνεται να είναι υπηρεσίες του δήμου Ανατολικής Μάνης. Eμπλεκόμενες υπηρεσίες το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, υπηρεσία της Π.Ε. Πελοποννήσου. Kαθώς και υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και η Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Πολυσέλιδο το ιστορικό για την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων

Σε πολυσέλιδο ιστορικό γίνεται αναφορά στο έργο για την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της Τζανή Τζανετάκη! Έργο το οποίο, σύμφωνα με το πόρισμα, εκτέλεσε η Δημοτική Αρχή του δήμου Ανατολικής Μάνης. Με τη διαφορά ότι έχει στην δικαιοδοσία της ΜΟΝΟ την συντήρηση της οδού και σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε κατασκευή!

Επίσης με την υπ’ αριθμόν 91/05-04-2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ανατολικής Μάνης (ΑΔΑ 66ΖΦΩΨΗ-ΘΕ9) αναμορφώθηκε η πίστωση για το έργο από 240.000 ευρώ σε 450.000 ευρώ.

Εν τούτοις το έργο δεν εκτελέστηκε νόμιμα

Το συμπέρασμα της εξέτασης του έργου, σύμφωνα με τα όσα μας έγιναν γνωστά, είναι ότι δεν εκτελέστηκε νόμιμα! Πρώτον γιατί η Δημοτική Αρχή έχει μόνο την συντήρηση της οδού και όχι εκτέλεση έργων! Δεύτερον! Δεν είχε εξασφαλιστεί η άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου! Αντίθετα από την υπηρεσία αυτή εκδόθηκε κατόπιν καταγγελίας διαταγή διακοπής όσων εργασιών δεν είχαν ολοκληρωθεί. Με την υποχρέωση να προσκομισθεί ο φάκελος από τον δήμο Ανατολικής Μάνης, προκειμένου να ελεγχθεί!

Η υπ’ αριθμόν 61/2016 μελέτη εγκρίθηκε με την αριθμόν 351/30-11-2016 κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ανατολικής Μάνης (ΑΔΑ 611ΖΩΨΗ-ΤΥΓ) με ημερομηνία ανάρτησης 15-12-2016. Αφού λήφθηκε υπ’όψιν η αριθ. 39/28-11-2016 θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής!

Εν τούτοις το έργο δεν εκτελέστηκε νόμιμα! Επειδή: Α) Υπήρχε αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Γυθείου. Β) εξέλιπαν οι σχετικές γνωμοδοτήσεις φορέων της περιοχής (Λιμενικό Ταμείο, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π.). Γ) Εξέλιπε η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Εν έτει 2017 μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου….. χορηγήθηκαν άδειες

Το 2017 μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και μετέπειτα της περαίωσής του χορηγήθηκαν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο δώδεκα άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, μπροστά από τα καταστήματα, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων! Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά! Μεταξύ των οποίων διπλότυπα εξ ολοκλήρου είσπραξης, μέχρι και την ημέρα παράδοσης της άδειας χρήσης των αναλογούντων τελών!

Επίσης γνωματεύσεις αρμοδίου υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Παρ’ ότι στο πεζοδρόμιο της Τζανή Τζανετάκη εκτελείτο έργο επέκτασης του πεζοδρομίου. Χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις (Εφορία Αρχαιοτήτων, Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, έγκριση Περιφερειακού Συμβουλίου και Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Μη νόμιμη η χορήγηση αδειών του αρμόδιου Αντιδημάρχου

Οι εν λόγω άδειες χρήσης δεν χορηγήθηκαν νόμιμα γιατί δεν υπήρχε Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού η Κοινοτικού Συμβουλίου! Στην οποία να καθορίζονται τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι του 2018 από Α.Τ. Γυθείου και Υπηρεσία Δόμησης του δήμου

Το 2018 διενεργήθηκαν έλεγχοι από το Α.Τ. Γυθείου και την Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Ανατολικής Μάνης και βρέθηκαν αρκετές καταλήψεις κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου και διάφορες άλλες κατασκευές! Κατασκευές οι οποίες είχαν γίνει πέραν του παραχωρηθέντος χώρου με άδεια χρήσης 2018 η οποία είχε χορηγηθεί μη νόμιμα αφού δεν υπήρχε κανονιστική απόφαση!

Οι εκθέσεις αυτοψίας του Α.Τ. Γυθείου διαβιβάστηκαν αρμοδίως στον Δημόσιο Κατήγορο και στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου κ.λ.π.  της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Ανατολικής Μάνης με ημερομηνία πρωτοκόλλησης  20/06/2018 και ημερομηνία εισερχομένων στον δήμο την 11/07/2018! Δηλαδή 21 ημέρες να πάνε τα έγγραφα από το Α.Τ. Γυθείου στο Δήμο Ανατολικής Μάνης!

Και η Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Ανατολικής Μάνης είχε διενεργήσει έλεγχο, διαπιστώνοντας και αυτή προ του Α.Τ. Γυθείου πολεοδομικές παραβάσεις!

Μετά την διενέργεια των ελέγχων

Εκδόθηκε η αριθ. 185/28-06-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Κανονισμού Παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων η οποία όμως ακυρώθηκε με την 151941/14-08-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον λόγο ότι δεν υπήρχε γνωμοδότηση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, ασάφειες ως προς την εφαρμογή των διατάξεων περί ασφαλούς κυκλοφορίας των ΑΜΕΑ και των πεζών εν γένει.

Χορηγήθηκαν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της προβολής των καταστημάτων, μη νόμιμες, για τους εξής λόγους! Κάποιες εκδόθηκαν πριν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 185/28-06-2018.  Οπότε αφού αυτή  ακυρώθηκε από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ήταν ανυπόστατη με συνέπεια οι άδειες να στερούνται νομιμότητας!

Κάποιες άλλες χορηγήθηκαν μετά την απόφαση ακύρωσης της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου!

Κάποιες δεν συνοδεύονται από γνωματεύσεις του αρμοδίου υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας, παρ’ ότι ζητήθηκαν, στις οποίες να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας κυκλοφορίας πεζών η οχημάτων.

Κάποιες από αυτές συνοδεύονται από γνωματεύσεις του αρμοδίου της Δημοτικής Αστυνομίας με ημερομηνίες πριν την ακύρωση της κανονιστικής απόφασης, η με ημερομηνίες μετά την ακύρωση της κανονιστικής απόφασης.

Δεν επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις

Μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του Α.Τ. Γυθείου στο αρμόδιο τμήμα εσόδων του δήμου Ανατολικής Μάνης, αυτό, δεν επέβαλλε τις προβλεπόμενες από τον νόμο διοικητικές κυρώσεις εις βάρος όσων έκαναν χρήση του κοινόχρηστου χώρου του πεζοδρομίου της Τζανή Τζανετάκη χωρίς άδεια χρήσης η καθ’ υπέρβαση αυτής. Ήτοι:

α) Επιβολή με απόφαση Δημάρχου του αναλογούντος τέλους και ισόποσου προστίμου για τις περιπτώσεις χρήσης πέραν της παραχωρηθείσας.

β) Επιβολή με απόφαση Δημάρχου, προστίμου για αυθαίρετη χρήση χώρου ίσου με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικού μέτρου ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων!

γ) Έκδοση εντολής προς τον αυθαιρετούντα να απομακρύνει μέσα σε επτά ημέρες από την επόμενη της επίδοσης, τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί στον κοινόχρηστο χώρο!

Αλαλούμ μεταξύ των υπηρεσιών του δήμου Ανατολικής Μάνης

Η Υπηρεσία Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου…. του δήμου δεν διαβίβασε τις γνωστοποιήσεις των αποτελεσμάτων του Α.Τ. Γυθείου στην Υπηρεσία Δόμησης του δήμου , που αφορούσαν σε διαπιστωμένες πολεοδομικές παραβάσεις επί του κοινόχρηστου χώρου του πεζοδρομίου της εν λόγω οδού! Αλαλούμ δηλαδή μεταξύ των υπηρεσιών!

Σημείωμα του συντάκτη

Λόγω του πολυσέλιδου πορίσματος και του μεγάλου μεγέθους του θα επανέλθουμε με νέο άρθρο μας για την συνέχιση και την ενημέρωσή σας! Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία που δημοσιεύουμε για την έγκυρη ενημέρωσή σας!

 

Αφήστε μια απάντηση