Δεύτερο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δίκη στις 14 Απριλίου 2022 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Γυθείου μετά από τέσσερις αναβολές (πέμπτη κατά σειρά σήμερα) 

Δεύτερο πόρισμα εξήντα περίπου σελίδων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μετά από σχετικό έλεγχο σε υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Μάνης! Ελεγχόμενη υπηρεσία το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Εμπλεκόμενη υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Αντικείμενο ελέγχου

Αντικείμενο προς έλεγχο; α) Η νομιμότητα σύνθεσης συγκρότησης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Κατά συνέπεια υπό έλεγχο είναι και η νομιμότητα των συνεδριάσεων αλλά και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

β) Η νομιμότητα της παραχώρησης ισογείου κτιρίου στην προβλήτα της χερσαίας ζώνης Λιμένα Γυθείου, ιδιοκτησίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου! Όπως επίσης και οι πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αναφορικά με τις αυθαίρετες κατασκευές του παραχωρησιούχου επί του κτιρίου αυτού και του περιβάλλοντα χώρου του. Σύμφωνα πάντα με το φάκελο που συνοδεύει έγγραφο του τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού νομού Λακωνίας.

Διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο

α) Νόμιμη η σύνθεση και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ανατολικής Μάνης.

β) Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να καταρτήσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Με την απόφασή του 6/2015 καταρτίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας! Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 214/2015 απόφασή του εγκρίνει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας!

Υποχρέωση του Δήμου Ανατολικής Μάνης να ζητήσει έγκριση για τις αποφάσεις αυτές από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τις δημοσιεύσει ως έχει υποχρέωση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης! Ωστόσο η υπηρεσία αυτή ενημερώνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με έγγραφό της, το οποίο κοινοποιεί στον Δήμο Ανατολικής Μάνης! Αλλά και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. νομού Λακωνίας! Ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν παίρνουν έγκριση γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συγκεκριμένων άρθρων και συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος! Και ως εκ τούτου πρέπει τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αλλά και του δήμου Ανατολικής Μάνης να προβούν στη λήψη νεότερων αποφάσεων! 

Με καθυστέρηση τριών ετών

Με καθυστέρηση τριών περίπου ετών από την ημερομηνία των υποδείξεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου προέβη στη λήψη της 78/27-6-2018 απόφασης, για την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, την οποία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο με την 195/ 23-7-2018 απόφασή του. Δηλαδή ένα σχεδόν μήνα έκανε η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου να πάει από το λιμάνι του Γυθείου στο Δημαρχείο για να πάρει έγκριση! Ταχύτατες υπηρεσίες οφείλω να ομολογήσω!

και πάλι δεν εγκρίνει τις αποφάσεις ο Γενικός Γραμματέας

και για δεύτερη φορά δεν εγκρίνει τις αποφάσεις ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης! Αφ’ ενός ότι υστερούν των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παρ.3 του Ν. 3584/2007 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, αφετέρου εξέλιπε η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. ν. Λακωνίας.

για τρίτη φορά δεν παίρνουν έγκριση

Κατόπιν όλων των παραπάνω το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προέβη στη λήψη νέας απόφασης, της 113/2018 περί κατάρτισης του Ο.Ε.Υ. που πήρε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 288/18-10-2018 απόφασή του. Τις εν λόγω αποφάσεις διαβίβασε ο δήμος Ανατολικής Μάνης προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. ν.  Λακωνίας και το ως άνω τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης! Το οποίο με έγγραφό του ενημέρωσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για την έλλειψη γνωμοδότησης του ως άνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου! Καθώς και για την μη πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν διαθέτει εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ

Σύμφωνα  με όλα τα παραπάνω και μετά από τρεις απορρίψεις και χωρίς εγκρίσεις, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με έγγραφό του ενημερώνει ότι ” εξυπηρετείται” από υπαλλήλους του δήμου Ανατολικής Μάνης.

Αναζήτηση ευθυνών βάσει του πορίσματος

Σε αναζήτηση ευθυνών  υπεισέρχεται το συγκεκριμένο πόρισμα! ” Αφήνει ΄΄ εκτός αυτούς που έχουν αποχωρήσει από ην πολιτική σκηνή του τόπου μας! Και αναζητά τις ευθύνες στους ενεργούς εμπλεκόμενους στην υπόθεση του κτιρίου στο λιμένα Γυθείου.

Αναφέρει το πόρισμα:

” Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Νίκος Παπαθεοδώρου στην προκειμένη περίπτωση) ως αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενος……….. να ασκήσει τις πειθαρχικές αρμοδιότητές του κατά των:

α) Πέτρου Ανδρεάκου, νυν Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, για το χρονικό διάστημα της θητείας του ως Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Α.Μ., ήτοι από 29/03/2017 ως 24/04/2018 επειδή:

 1. Εξάρτησε την εγκατάσταση του παραχωρησιούχου στο χώρο από την υπογραφή η μη σύμβασης, επιδίδοντάς του τα με αρ. πρωτ. …… έγγραφα είτε εισηγούμενος τις ….. αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Kαι εν τέλει προέβη στην υπογραφή της αρ. ………  Σύμβασης παραχώρησης. Xωρίς να νομιμοποιείται προς τούτο, παρά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου……
 2. Παρέλειψε να προβεί σε έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για το Δ.Λ.Τ.Α.Μ. .Kαθώς αυτός συνομολόγησε επιφυλασσόμενος στην ως άνω σύμβαση ……….
 3. Εισηγήθηκε την αρ. ……… απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση της παραχωρητήριας πράξης. Mε συνέπεια την αναστολή επέλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της.
 4. Υπέβαλλε στην πολεοδομική υπηρεσία του οικείου Δήμου, τα με αρ. πρωτ. ………… αιτήματα για την έκδοση αδειών έγκρισης εργασιών επισκευής του κτιρίου. Kαι για την γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών αντίστοιχα. Aν και η υποχρέωση προς έκδοση όλων των αδειών ήταν ευθύνη του παραχωρησιούχου αφενός. Aφετέρου διότι δια την εκτέλεση των εργασιών δεν είχαν εξασφαλιστεί η έγγραφη συναίνεση με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Α.Μ., ούτε η σύμφωνη γνώμη του Υ.ΝΑ.Ν.Π., παρά τα προβλεπόμενα………
Στη συνέχεια
 1. Εισηγήθηκε, μετά την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης και οικοδομικών εργασιών από τον παραχωρησιούχο, την αρ………. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την έγκριση, αναδρομικά, της από ……. τεχνικής έκθεσης που υποβλήθηκε από τον ιδιώτη μηχανικό του παραχωρησιούχου. Για την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών στο ακίνητο, που τροποποιούσαν τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και της παραχωρητήριας πράξης. Και ενώ οι περιγραφόμενες σε αυτήν είχαν ήδη εκτελεστεί. Αντί να εισηγηθεί την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου, παρά τα προβλεπόμενα στους όρους της διακήρυξης.
 2. Παρέλειψε από την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Α.Μ.. Να μεριμνήσει για την συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών ανακαίνισης του ακινήτου. Με συνέπεια κατά το πρότερο της συγκρότησης χρονικό διάστημα, ο παραχωρησιούχος να προβεί στην εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης των πολεοδομικά τακτοποιημένων τμημάτων του κτιρίου.

αντιδημάρχων εν ενεργεία

β) Ελένη Δρακουλάκου νυν Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Και νυν μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Α.Μ. (2018), με την ιδιότητα της αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ.Α.Μ., κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο επειδή:

 1. Εξάρτησε την εγκατάσταση ου παραχωρησιούχου στο χώρο από την υπογραφή η μη σύμβασης. Εισηγούμενη τις με αρ. ……… δύο αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να υπάρχει η σχετική νομιμοποίηση  προς τούτο. 
 2. Εισηγήθηκε τις με αρ. ……… δύο αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, και συνέπραξε στη λήψη της με αρ. …… απόφασης για την συμπλήρωση/ τροποποίηση της παραχωρητήριας πράξης. Με συνέπεια οι ως άνω πράξεις και παραλείψεις της να συντελέσουν στην αναστολή επέλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της παραχωρητήριας πράξης.
 3. Συνέπραξε μετά την εκτέλεση από τον παραχωρησιούχο των καθαιρέσεων των νομίμων τμημάτων του κτιρίου, στη λήψη των με αρ. ……… δύο αποφάσεων για την εκ των υστέρων νομιμοποίησή τους. Παρά τα προβλεπόμενα στους όρους της διακήρυξης. Πάντα κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων της, κατ΄ εφαρμογή των ανάλογων διατάξεων.

γ) Γεωργίας Λυροφώνη νυν Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης και νυν αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ.Α.Μ. Με την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Α.Μ. κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο (2018) επειδή:

 1. Συνέπραξε στη λήψη των αρ. ……… δύο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την τροποποίηση/ συμπλήρωση της παραχωρητήριας πράξης. Των με αρ. ……… τριών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή συμφωνητικού με τον παραχωρησιούχο. Χωρίς να υπάρχει σχετική νομιμοποίηση προς τούτο. Με συνέπεια οι ως άνω πράξεις της και παραλείψεις της να συντελέσουν στην αναστολή επέλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της παραχωρητήριας πράξης.
 2. Συνέπραξε μετά την εκτέλεση από τον παραχωρησιούχο των καθαιρέσεων των νομίμων τμημάτων του κτιρίου, στη λήψη των με αρ. …….. δύο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την εκ των υστέρων νομιμοποίησή τους, παρά τα προβλεπόμενα στους όρους της διακήρυξης και της παραχωρητήριας πράξης. Κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων της κατ’ αναλογική εφαρμογή των αναλόγων διατάξεων. 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, ως αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενος

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, ως αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενος, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου …….. , να ασκήσει τις πειθαρχικές αρμοδιότητές του κατά των:

 1. Βασιλείου Βερούτη, προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Μάνης, επειδή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προέβη σε πράξεις και παραλείψεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο Δ: Συμπεράσματα υποκεφάλαιο Δ.2.2.
 2. Γεωργίου Θεοδωρόπουλου υπαλλήλου Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με παράλληλα καθήκοντα στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ανατολικής Μάνης, και προέδρου της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών ανακαίνισης του ακινήτου του Δ.Λ.Τ. Επειδή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προέβη σε πράξεις και παραλείψεις που περιγράφονται το κεφάλαιο Δ: Συμπεράσματα υποκεφάλαιο Δ2.2.
 3. Πέτρου Τσιριβάκου υπαλλήλου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με παράλληλα καθήκοντα στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Επειδή στο πλαίσιο ων αρμοδιοτήτων του προέβη στις πράξεις και παραλείψεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο Δ: Συμπεράσματα υποκεφάλαιο Δ.2.2.

Λίγα λόγια από το συντάκτη

Η έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών μας είναι πρωταρχικός μας στόχος. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την ανάδειξη της αλήθειας και μόνο της αλήθειας για τα τεκταινόμενα στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. Πιστεύουμε ότι έτσι ο αναγνώστης και πολύ περισσότερο ο καταγόμενος από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης σχηματίζει γνώμη και άποψη για την Δημοτική Αρχή και όχι μόνο!

Τώρα στο μέτρο που μας αφορά ως πολίτες και δημότες αυτού του τόπου, θέλουμε να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας  για μια Δημοτική Αρχή, που την εμπιστεύτηκαν οι Μανιάτες, δίνοντάς της το 93,21% των ψήφων! Πιστεύοντας στις αρχές διαφάνειας και νομιμότητας που εξήγγειλε στην προεκλογική του εκστρατεία, τον έθεσαν για μια ακόμα πενταετία στην διοίκηση του τόπου! Στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, μέρος των ψηφοφόρων του τον εγκατέλειψαν! Ίσως κάτι τους δυσαρέστησε. Τον Δημαρχιακό θώκο τον κατέκτησε με πεντακόσιους πενήντα εννέα ψήφους διαφορά. Ούτε αυτό προφανώς του έδωσε να καταλάβει ότι οι ψηφοφόροι του τον εγκαταλείπουν συνεχώς δυσαρεστημένοι! 

Αν εξετάσει κάποιος τα εκλογικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων αναμετρήσεων θα καταλάβει , τον κατήφορο του συνδυασμού Μ.Π.Ρ.Ο.Σ.Τ.Α. Από 93,21% το 2014 έπεσε στο 53,56% ! Κάτι το οποίο δείχνει πως ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων αναίρεσε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του ίδιου του Πέτρου Ανδρεάκου! Προφανώς ούτε και αυτό έχει γίνει μάθημα ούτε στον ίδιο αλλά και στους συμβούλους που τον ακολουθούν! 

Οι εξελίξεις του 2021

Οι εξελίξεις του 2021 σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο για τον ίδιο και τους συνεργάτες του. Με τους πυρόπληκτους αβοήθητους τόσο σε θέματα πυροπροστασίας όσο και νομικής κάλυψης και με κραυγαλέες δηλώσεις στις τηλεοράσεις για το πυροσβεστικό σώμα που στην συνέχεια αποδείχτηκαν φανφάρες, πολλοί από τους δημότες θα στρίψουν το κεφάλι σε κάθε σύμβουλο του συνδυασμού του.

 

 

Αφήστε μια απάντηση