Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν εξ ολοκλήρου στον συντάκτη του άρθρου. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή κειμένου και φωτογραφιών για πάσα χρήση, χωρίς την έγγραφη άδεια του συντάκτη!

Ενημερωτικό σημείωμα του συντάκτη

Στα πλαίσια της έρευνας για την ενεργειακή ανεξαρτησία σε επίπεδο δήμου, νομού, η περιφέρειας, γνωρίσαμε Ελληνικής καταγωγής επιστήμονα, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, με παγκόσμιας δράσης εταιρεία και τεχνολογία. Ένα τμήμα της εταιρείας του δραστηριοποιείται στην ενεργειακή ανεξαρτησία! Δηλαδή πως μπορεί να παραχθεί ενέργεια με μηδέν ρύπους για το περιβάλλον, κατανάλωση της ενέργειας που απαιτεί το δίκτυο και αποθήκευση αυτής που θα περισσέψει! Δύσκολο να το πιστέψει κανείς! Εφικτό όμως με την τεχνολογία που παρέχει η συγκεκριμένη εταιρεία.

Ειδικότερη ενημέρωση που έχουμε για τον λιγνίτη

Στα πλαίσια της πράσινης ενέργειας ο όμιλός μας προτείνει, μια νέα τεχνολογία όπου θα μπορεί να μετατρέψει τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής ενέργειας και φυσικού αερίου,εφόσον με την τεχνολογία που διαθέτουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτη, ως βασική πρώτη ύλη που αποτελεί εθνικό πλούτο της κάθε χώρας που τον διαθέτει και με μια σύγχρονη μέθοδο εκμετάλλευσης μπορούμε να έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

  1. Να μηδενίσουμε (100%) τους ρύπους που παράγονται σήμερα, λόγω ακατάλληλης μεθόδου καύσης του λιγνίτη, με συνέπεια, η χώρα να πληρώνει πολλά εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα κάθε χρόνο στα χρηματιστήρια ρύπων.
  2. )Να διπλασιάσουμε την απόδοση σε ενέργεια, λόγω των σύγχρονων τρόπων λειτουργίας της μονάδας με ειδικούς αντιδραστήρες. Ένα μικρό παράδειγμα που έχει καταγραφεί στην πράξη είναι το κάτωθι:
    Στον ένα τόνο λιγνίτη με τη σημερινή μέθοδο καύσης, έχουμε σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη ρύπανση στο περιβάλλον και μια παραγωγή ρεύματος περίπου στα 380- 400kw.
    Με τη μέθοδο της αεριοποίησης του λιγνίτη που προτείνουμε, στον ένα τόνο λιγνίτη έχουμε σαν αποτέλεσμα μηδενική ρύπανση στο περιβάλλον και απόδοση σε ρεύμα
    850-900kw, σχεδόν αγγίζει το 1MW.
    Όπως διαπιστώνετε, οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Η αλλαγή της μεθόδου χρήσης του λιγνίτη, είναι το κλειδί στο θέμα αυτό και έχει να κάνει με την αντικατάσταση των καυστήρων που υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν με παλαιά μέθοδο καύσης του λιγνίτη, με σύγχρονους αντιδραστήρες όπου πλέον δεν μιλάμε για καύση αλλά για αεριοποίηση του λιγνίτη, όπου και θα παράγεται syngas, δηλαδή συνθετικό γκάζι που είναι ακριβώς όπως το φυσικό αέριο και μάλιστα πιο καθαρό.

Από την ποσότητα του φυσικού αερίου που θα παράγεται, ένα τμήμα θα μετατρέπεται σε ρεύμα, ανάλογα με τις ανάγκες και το υπόλοιπο, θα παραμένει φυσικό αέριο το οποίο θα διοχετεύεται στο υπάρχον δίκτυο. Αν γίνει αυτό σε όλες τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, τότε η Ελλάδα γίνεται αυτάρκης σε φυσικό αέριο και ρεύμα και δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να εισάγει ρεύμα και φυσικό αέριο, με όλες τις γνωστές θετικές οικονομικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται, τόσο για το κράτος, όσο και για τους καταναλωτές.

Σήμερα, όσες νέες μονάδες παραγωγής ρεύματος υπάρχουν στην Ελλάδα, λειτουργούν με φυσικό αέριο, που όπως όλοι γνωρίζουμε αυτό είναι εισαγόμενο και επιπλέον λόγω
του μεγάλου κόστους μεταφοράς του, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των εταιρειών ενέργειας με τελικό αποτέλεσμα τη μετακύλισή του στους καταναλωτές.

Οικολογικές λύσεις παραγωγής ενέργειας με μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η εταιρεία που γνωρίσαμε ιδρύθηκε το 2007 στο Μόναχο της Γερμανίας. Είναι μια παγκοσμίου βεληνεκούς εταιρεία, στον τομέα της παραγωγής καθαρής ενέργειας, μέσω πιστοποιημένων φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών με ουσιαστικά μηδενικές  εκπομπές. Παρέχει βιώσιμα σχέδια για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων όσον αφορά στη συσσώρευση αποβλήτων, τόσο βιομηχανικών όσο και αστικών. Διαθέτει τη γνώση, την τεχνογνωσία και έχει την κυριότητα κορυφαίων τεχνολογιών στον τομέα των αποβλήτων, στην ενεργειακή μηχανική και στην κατασκευή μονάδων αεριοποίησης. Η τεχνογνωσία και η δέσμευσή της, εξασφαλίζουν την αποτελεσματική τεχνολογική προσαρμογή στις τοπικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Μερικά παραδείγματα προς γνώσιν

Στην διάθεση κάθε υποψηφίου Περιφερειάρχη η Δημάρχου η πλήρης ενημέρωση αφού βέβαια μας ζητηθεί! email επικοινωνίας vachosradio@gmail.com