Ο μπάρμπας αλλά ”ελληνικά” στην επαρχία. Ο όρος «Μπάρμπας» χρησιμοποιείται κατά κόρο θα λέγαμε στην ελληνική επαρχία και κυρίως στην ηπειρωτική. Παντού το συναντάμε, από τον Έβρο μέχρι το Ταίναρο, αλλά ακόμη και στα νησιά. Ο μπάρμπας αλλά ”ελληνικά” στην επαρχία χρησιμοποιείται πολύ τακτικά, ενώ στις μεγάλες αστικές πόλεις ελάχιστα.Read More →